ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ทำเนียบผู้อำนวยการ

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุจากอดีตถึงปัจจุบัน

1 นพ.วีระพล พจน์ลองศิลป์ เม.ย 2525-มี.ค.2527
2 นพ.อิทธิพล สูงแข็ง เม.ย. 2527-มี.ค.2529
3 นพ.สมิต ประสันนาการ เม.ย.2529-มี.ค.2531
4 นพ.ศิริวัฒน์ ไชยเอีย เม.ย.2531-มี.ค.2533
5 นพ.ธีระศักดิ์ เหล่าอรุณ เหล่าอรุณ เม.ย.2533-มี.ค.2545
6 นพ.พนัส วงเกลียวเรียน เม.ย.2545-มี.ค. 2546
7 นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ เม.ย.2546-ก.พ. 2561
8 นพ.ปิยวัตร ตุงคโสภา ก.พ. 2561-ปัจจุบัน

 

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led