ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

MOIT 5

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565

 

 

 

 

 

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led