ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

การย้ายบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

รายละเอียด

 

 

 

    

 

 

Share