ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564 (2/7/2564)