ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลข

หน่วยงาน

หมายเลข

หน่วยงาน

0 Oparater 123 เปล
100 ผู้อำนวยการ 112 ธุรการ
101 บริหาร 1 230 คลินิกพิเศษ(SPC)
102 FAX 130 ห้องพักแพทย์
103 การเงิน 132 ตึกผู้ป่วยใน
104 งานแผนฯ 140 จ่ายกลาง
105 ห้องประชุมใหญ่ 148 ห้องตรวจ ก
106 ห้องประชุมเล็ก 149 ห้องตรวจ ข
107 ฝ่ายเภสัทชกรรม 150 ห้องตรวจ ค
108 LAB 136 งานระบาด/ควบคุมโรค
139 ห้องฉุกเฉิน 229 เวชระเบียน/ประกัน
131 ห้องบัตร 225 โรงครัว
126 ห้องทันตกรรม 226 งานยานพาหนะและขนส่ง
- ห้องรอคลอด 215 งานแพทย์แผนไทย
116 ห้องหลังคลอด 227 คลัง วชย.
151 ฝ่ายการพยาบาล 171 อาคารเอนกประสงค์
119 X-RAY 147 คลินิกปรับเปลี่ยน (DPAC)
137 งานคุณภาพ(PCU) 232 ห้องซักฟอก
122 ตึกผู้ป่วยใน 218 ซ่อมบำรุง

 

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led