ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

042-140332 ต่อ ...

หมายเลข

หน่วยงาน

หมายเลข

หน่วยงาน

0 Oparater 123 เปล
100 ผู้อำนวยการ 160 คลินิคเบาหวาน/ความดัน 
101 งานธุรการ 230 คลินิกพิเศษ(SPC) / งานยาเสพติด
042-140337 FAX 130 ห้องพักแพทย์
103 งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 148 ห้องตรวจ ก
104 งานการเงิน 149 ห้องตรวจ ข
132 ตึกผู้ป่วยนอก OPD  150 ห้องตรวจ ค
122 ตึกผู้ป่วยใน IPD 229 เวชระเบียน / งานประกัน
107 ฝ่ายเภสัทชกรรม 225 งานโภชนาการ / โรงครัว
121 ห้อง LAB 226 งานยานพาหนะและขนส่ง
139 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 215 งานแพทย์แผนไทย
131 ห้องบัตร / ศูนย์ส่งต่อ 227 คลังเวชภัณฑ์ยา
126 ห้องทันตกรรม 147 ศูนย์ COC-LTC-PC  /คลินิก  DPAC
128 คลินิคTB/ระบาด  232 ห้องซักฟอก
116 ห้องคลอด 218 ภาคสนาม-ซ่อมบำรุง
151 ฝ่ายการพยาบาล / งานไอที 217 งานกายภาพบำบัด
119 งาน X-RAY 137 ศุนย์สุขภาพชุมชน(PCU)
paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led