ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  1. อนุมัติประกาศเผยแพร่
  2. สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์