รับการตรวจรราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่8 และคณะเข้าเยี่ยมตรวจราชการ มีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุพร้อมด้วยเกษตรอำเภอศรีธาตุ และรองผู้กำกับ สภอ.ศรีธาตุเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมต้อนรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งทีมงานสาธารณสุขที่ทำให้งานครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

Share