ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก" โดยมี นายนภดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

Share

 

 

พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led