ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตลาดสุขภาพสีเขียวโรงพยาบาลศรีธาตุ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

green31

นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตลาดสุขภาพสีเขียวโรงพยาบาลศรีธาตุ : Green Health Market@Sirthat Hospital วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ งานตลาดสุขภาพสีเขียว โรงพยาบาลศรีธาตุ

โดยมีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ระหว่างโรงพยาบาลศรีธษตุ สำนักงานเกษตรอำเภอ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปบ้านห้วยวังปลา วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมธรรมชาติบ้านนางามโมเดล มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บเาน และประชาชนที่มาในงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่านรองผู่ว่าฯ และคณะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำมาจำหน่าย : เยี่ยมชมให้กำลังใจคนไข้ที่คลินิคเบาหวาน : เยี่ยมโรงครัวอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลศรีธาตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

 

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led