ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ช่องทางการร้องเรียน

  1. อนุมัติประกาศเผยแพร่
  2. คู่มือการร้องเรียน