ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

อนามัยแม่และเด็ก

 
 
 
  
อนามัยขณะตั้งครรภ์
อนามัยวัยทารก