ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร

          ภาษาไทย     โรงพยาบาลศรีธาตุ  

          ภาษาอังกฤษ :  Srithat Hospital

ที่อยู่   เลขที่ 27 หมู่13 บ้านพรประจักษ์ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230

ประเภทและระดับโรงพยาบาล

  • โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิระดับต้น (F2)
  • สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดรัฐบาล
  • จำนวนเตียงขออนุญาต   30 เตียง  จำนวนเตียงสำหรับให้บริการจริง 38 เตียง

 

ผู้นำองค์กรสูงสุด:  นายประพนธ์ เครือเจริญ  นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

paw patrol videos
mybelmont
myvikingjourney
loserfruit
paula patton instagram
encore beach club
tb2k
youtube izlenme satın al
youtube izlenme
Şerit led