โรงพยาบาลศรีธาตุรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564