ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [01/12/2560]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561