ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลศรีธาตุเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) โรงพยาบาลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

ประกาศเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [01/12/2560]

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561